Nasz Strategiczny Plan Pastoralny Komunikat Kardynała George

Kościół ma jedną misję, jeden cel i jeden plan powierzony mu przez Jezusa Chrystusa. Kościół ma głosić Dobrą Nowinę całemu światu, udzielać Sakramentów, które tajemnicę zbawienia czynią dostępną każdemu człowiekowi, Kościół ma także służyć potrzebom cierpiącego społeczeństwa w duchu miłosierdzia, współczucia i litości.

Kościół musi dostosować tę misję do konkretnch warunków, a więc np. wieku osób i miejsca, w którym one żyją. Dlatego też stworzyliśmy strategiczny plan duszpasterski, nie po to, by zmienić coś co otrzymalismy od Boga, lecz po to, byśmy pozostali wierni temu, co On sam nam powierzył.

Przez kolejne parę lat, zwrócimy szczególną uwagę na Nową Ewangelizację, poszukując dróg, by zbliżyć się do tych, którzy zostali ochrzczeni w wierze katolickiej, by bardziej rozważnie i świadomie zaangażowali się w przeżywanie swojej wiary. Będziemy czynić szczególne wysiłki, by wyjść naprzeciw młodzieży i młodym ludziom stojącym na progu dorosłości.

Podczas tego okresu, położymy szczególy nacisk na chrześcijańskie kształtowanie. Poszukamy jak najlepszych metod przygotowania wyznawców Chrystusa do stania się solą, światłem i rozczynem tego świata, oraz podejmiemy szczególne wysiłki dotarcia do rodzin, zwłaszcza rodziców wszystkich tych, którzy po raz pierwszy przystąpią do Sakramentów. Dokonamy również oceny witalności i stabilności finansowej naszych wspólnot parafialnych, by móc ochronić i zachować dziedzictwo naszych przodków, ale również przygotować i zabezpieczyć środki dla kolejnych pokoleń.

Jako wasz biskup i członek wspólnoty uczniów Chrystusa, usilnie Was namawiam do zapoznania się ze strategicznym planem duszpasterskim i zwracam się z prośbą o spełnienie szczególnej roli w jego realizacji. Będę szczególnie wdzięczny za przedyskutowanie tego planu w rodzinach i wśród przyjaciół, oczekuję na wszelkie sugestie, w jaki sposób najlepiej dostosować go do Waszej specyficznej sytuacji życiowej. Niech Maryja, Matka naszego Pana oraz Matka Kościoła pobudza nas do doświadczania słów Boga i kierowania się nimi w życiu.

Wy oraz Wasi bliscy jesteście w moich codziennych modlitwach; proszę Was o modlitwę w mojej intencji.

Szczerze oddany w Chrystusie,

Franciszek Kardynal George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago